АТАЛ

АТАЛ (? – 335 пр.н.е.) – македонски војсководец во војската на Филип Ⅱ. Во 337 год. пр.н.е. Филип Ⅱ се оженил со ќерката на Атал – Клеопатра. Атал бил убиен по наредба на Александар Ⅲ Македонски во 335 г. пр.н.е., а тетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, основана според лично изразената желба на сонародникот Атанас Близнаков (Д’мбени, Костурско, 15. Ⅻ 1901 – Скопје, 10. Ⅶ 1998), којшто живеел и работел повеќе од 50 години во САД (Гери, Индијана). Одлуката за основање е донесена на седница на Универзитетскиот совет на 18. Ⅳ 1977. Фондацијата, според нејзиниот статут, ја раководи Управен одбор. Основната цел е стипендирањето на студенти на Универзитетот што покажуваат особени резултати во студиите, а немаат доволно средства за школување. До учебната 2002/2003 година од Фондацијата се доделени 252 стипендии на студенти од сите високошколски установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. ЛИТ.: Сл. Николовски – Катин, Атанас Близнаков, Скопје, 2000. К. Камб. АТАНАС-ВУЛГАРИС, Коста