ДУМУРЏАНОВ, Никола

ДУМУРЏАНОВ, Никола (с. Саракиново, Воденско, Грција, 8. Ⅵ 1937) – редовен професор на Рударско-геолошкиот факултет во Штип. Дипломирал геологија на Масариковиот универзитет – Брно, Чешка (1960), а до

ДУЊА

ДУЊА . (Цѕдониа вулгарис Л.) – споредна овошна култура во РМ, со годишно производство од околу 1.000 т. Се одгледува во дворови или во склоп со други овошни видови. Застапени се две сорти, лесковачка

ДУПКА

ДУПКА (Ташламанци) – некропола од доцнохеленистичко и римско време на три километри западно од Кратово. На десниот брег од Кратовска Река со регионалниот пат Кратово–Скопје е разнесен дел од некропола

ДУТОВ, Борис

ДУТОВ, Борис (околу 1880) – архитект, руски емигрант. Проектирал и изградил поголем број објекти во Скопје, најголемиот дел од кои не постојат. Во проектирањето се придржува според академските правила

ДУХОВДЕН

ДУХОВДЕН (Дуовден, Света Троица, Педесетница) – еден од најголемите христијански православни празници. Спаѓа во 12-те големи празници што ги празнува нашата црква. Наречен е и Педесетница, бидејќи сек