КУТУРЕЦ, Томо

КУТУРЕЦ, Томо (Крушево, 1906 – Скопје, 14. Ⅻ 1979) – комунистички деец, политичар и дипломат. Бил член на КПЈ (1935) и секретар на Поверенството на КПЈ и МК на КПЈ во Крушево. Како еден од организатор

КУЧИЊА, СЛЕПИ

КУЧИЊА, СЛЕПИ (Спалацинае) – потфамилија од фамилијата глувци, стаорци, полјанки и слепи кучиња (Муридае) специјализирани за живот под земја. Кај нас е присутен еден вид, слепо куче (Нанноспалаџ леуцо