ШУМСКО-СТОПАНСКА ЕДИНИЦА

ШУМСКО-СТОПАНСКА ЕДИНИЦА. шумите на територијата на РМ од аспект на планирањето и стопанисувањето се поделени на помали површини, наречени шумскостопански единици. Тоа е направено со цел тие да имаат

ШУНДОВСКИ, Сотир

ШУНДОВСКИ, Сотир (с. Гопеш, 28. Ⅱ 1933 – Битола, 17. Ⅲ 2002) – архитект. Дипломирал на Архитектонскиот факултет во Бел-град (1960). Се занимава со архитектонско проектирање, работејќи во повеќе проект

ШУПЕЛКА

ШУПЕЛКА – дувачки музички инструмент изработен од јасеново, ореово, шимширово или бело кленово дрво. Таа претставува надолна цилиндрична цевка, долга 250 –350 мм. Располага со вкупно шест мелодиски от

ШУРДОВ

ШУРДОВ (ВЕДРОВ), Асен (Видин, 16. Ⅵ 1914 – Софија, 4. Ⅴ 1945) – поет, преведувач, новинар. Студент по литература на Софискиот универзитет. При крајот на октомври 1938 г. во неговиот стан на ул. „Љулин

ШУРЕВ, Ангел

ШУРЕВ, Ангел (Велес, 18. Ⅳ 1932 – Белград, 14. Ⅱ 2004) – диригент. Во 1956 г. дипломирал диригирање на Музичката академија во Белград (проф. Ж. Здравковиќ), а се усовршувал во Италија на Римската акад

ШУТАРКА

ШУТАРКА – музички инструмент, надолна цевка од дрво или трска со вметната писка на горниот дел, со ист број мелодиски отвори како кај гајдарката на гајдата. Така е наречена, бидејќи на долниот дел го