АНТЕРИЈА

АНТЕРИЈА -. горна облека изработена од памук. Ј. Р.-П.