БЕГ КОСТАДИН

БЕГ КОСТАДИН (Константин Дејанов-Драгаш) – самостоен феудален владетел во Македонија, опеан лик во народната епска поезија. С. Мл.