ЕПИГОНИ

ЕПИГОНИ – момчиња (30.000) од горноиранските провинции, извежбани за војување на македонски начин и вклучени во македонската војска на Александар Македонски. ЛИТ.: Н. Г. Хаммонд анд Ф.Њ. Њалбанк, А Хисторѕ оф Мацедониа, вол. Ⅲ, Оџфорд, 1988. А. шук. 2