ИГЛОВРВ, СКОПСКИ

ИГЛОВРВ, СКОПСКИ (Алѕссум скопјенсис Мицевски) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Брассицацеае (Цруциферае) (крстоцветни растенија), познат во околината на Скопје (Рашче – Радуша и Скопска Црна Гора). Вл. М.