КИСЕЛИНЧЕВ, Лазар

КИСЕЛИНЧЕВ, Лазар (с. Косинец, Костурско 20. Ⅰ 1874 – Софија, 18. Ⅻ 1946) – револуционер, учесник во Илинденското востание, костурски војвода. Се школувал во Атина. За ТМОРО пренесувал оружје од Грција во Костурско. Учествувал во Илинденското востание како војвода и член на Костурското горско началство. ЛИТ.: Х. Сил®нов, Освободителните борби на Македони®, Софи®, 1983, И, 463, И, 581. Ал. Тр. Александар (Сандо) Китанов