КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА -. посебна здравствена специјалност во траење од 3 години за лекари со завршен лекарски стаж и положен државен испит, воведена во РМ во 1975 г., со првиот специјалист проф. д-р Б. Никодиевиќ. Бр. Н.