КОЗИНЕЦ, МАЕРОВ

КОЗИНЕЦ, МАЕРОВ (Астрагалус маѕери Мицевски) – флористички субендемит, опишан од академик Кирил Мицевски од Галичица, а името на видот е посветено на познатиот словенечки ботаничар, академик Ернест Мајер, голем пријател на Македонија. Вл. М.