КОЛАДОНИЈА, МАКЕДОНСКА

КОЛАДОНИЈА, МАКЕДОНСКА . (Хептаптера мацедоница Борнм.) – македонски флористички ендемит од фамилијата Апиацеае (Умбеллиферае) (штитоцветни растенија), познат во околината на Кавадарци, Неготино и Демир Капија. Се наоѓа на светската црвена листа Македонска коладонија на загрозени растенија (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхреатенед Плантс). Вл. М.