КОЛОЖЕГ

КОЛОЖЕГ -. народно именување на првиот месец во годината – јануари. С. Мл.