КРПА

КРПА -. ткаенина во правоаголна форма. Од двете страни, по краиштата, е орнаментирана со фриз од ситни мотиви. По краевите била украсувана со нашиени тантели (ојки). Се носела вдената во Крпа појасот, со двата краја пуштени да висат отстрана или префрлена преку вратот и рамената. Ј. Р.-П. Владимир Крпан