ЛИНТНЕР, Војтех

ЛИНТНЕР, Војтех (Линдтнер, Војтех) (1904-1965) – словенечки ботаничар, миколог, автор на истражувањата за стеноендемичните видови Тулипа марианнае Линдтнер и Диантхус капинаенсис Маркгр. &Линдтнер, чии ареал е ограничен само на територијата на Република Македонија. Вл. М. Сребренолисна липа