МАКЕДОНИКА

МАКЕДОНИКА“ – прва македонска мултимедијална енциклопедија. Единствен и оригинален македонски производ што ја претставува Македонија. Содржи повеќе од 2.000 страници текст, 1.000 фотографии, околу 300 табели и графикони и повеќе од 3 часа видео- и аудио-материјали. Во нејзината подготовка учествуваа професионалци од сите опфатени области. Енциклопедијата нуди информации за македонското културно наследство, историјата, филмот, театарот, музиката, науката, спортот, државата, економијата и економските показатели, здравството, образованието, македонските природни убавини и туристичките атракции. Др. М. „Македоника“ & мултимедијална енциклопедија кедонија Втора (Мацедониа Сецун