МАКЕДОНСКА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА при Политехничкиот институт во Торонто

МАКЕДОНСКА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА при Политехничкиот институт во Торонто (Канада) – трета организација на студенти Канаѓани од македонско потекло во Торонто, односно во Сарборо и Кингстон, каде што живеат најголем број Македонци од сите делови на Македонија. Сл. Н.-К.