МЕХМЕТИ, шазим

МЕХМЕТИ, шазим (Схазим Мехмети) (с. Балиндол, Гостиварско, 1958) – поет, сликар и публицист. Основно образование завршил во родното место, а гимназија во Гостивар. Тој е магистер по технички науки во областа на грашазим Мехмети дежништвото. Досега има реализирано три самостојни изложби. Живее и работи во Гостивар. Ав-тор е на десетина книги од областа на книжевноста и есеистиката. БИБ:: Игра на болката, поезија, 2004; Фрагменти, проза, 2005; Трегиме, Брези, Тетовш, 2006. А. П. Димитар Мечев